Even bijpraten… over bestuurdersaansprakelijkheid

Donderdag 12 maart 2020 van 17.00 uur tot 18.30 uur
Bij Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Een interactieve bijeenkomst over bestuurdersaansprakelijkheid om problemen te voorkomen

Ondernemen is elke dag gecalculeerde risico’s nemen. Risico’s die u als bestuurder van een onderneming persoonlijk kunnen raken. Om dat te voorkomen is het goed om de valkuilen die wet- en regelgeving in zich hebben tijdig te herkennen zodat u en uw onderneming goed blijven renderen.

Op interactieve wijze nemen mrs. Beune en Ter Waarbeek u mee langs de valkuilen bij intraconcern financieringen, publicatie van jaarstukken en in de fiscaliteit. Dat alles om er voor te zorgen dat u zich bezig kunt houden met ondernemen en weet hoe u risico’s voor persoonlijke aansprakelijkheid kunt voorkomen.

Want voorkomen is beter dan genezen. Behalve voor uw advocaat, die u anders had bijgestaan.

Het programma is als volgt:
16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom
17.05 uur presentatie door Richard Beune en Henk-Jan ter Waarbeek
17.45 uur vragenronde
18.00 uur borrel
18.30 uur sluiting

Wilt u deelnemen aan deze bijpraatsessie over bestuurdersaansprakelijkheid op 12 maart a.s., dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl. Wilt u een introducee meenemen, hetgeen uiteraard mogelijk is, dan verzoeken wij u hem/haar eveneens op te geven onder vermelding van zijn/haar persoons- en bedrijfsgegevens.

Wij organiseren elke twee maanden een bijpraatsessie over een onderwerp dat voor u van belang kan zijn. De volgende sessie zal plaatsvinden op donderdag 14 mei 2020 en heeft als thema: wat hebben we ook alweer afgesproken (uitleg overeenkomsten).

Graag tot ziens op 12 maart 2020!

Even bijpraten… over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Donderdag 31 oktober 2019 van 17.00 uur tot 18.30 uur
Bij Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet heeft als doel de verschillen tussen flex- en vast werk te verkleinen en het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. Dit zonder af te doen aan de mogelijkheid van flexwerk. Flexwerk wordt wel duurder. Daar staat tegenover dat ontslag weer iets eenvoudiger en goedkoper wordt. Op die manier hoopt het kabinet werkgevers te verleiden om werknemers eerder een vast contract te geven.

De WAB bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat in vanaf 1 januari 2020. In onze bijpraatsessie van 31 oktober a.s. worden onder andere de vereenvoudiging van het ontslagrecht door de mogelijkheid van stapeling van ontslaggronden, de verruiming van de ketenregeling, de gevolgen voor de transitievergoeding, payrolling en oproepovereenkomsten, proeftijdperikelen en het overgangsrecht besproken.

Het programma is als volgt:
16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom door Rob van de Beeten
17.05 uur presentatie door Jan Langerhuizen en Koen Klaasen
17.45 uur vragenronde
18.00 uur borrel
18.30 uur sluiting

Wilt u deelnemen aan deze bijpraatsessie over de de Wet arbeidsmarkt in balans op 31 oktober a.s., dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl. Wilt u een introducee meenemen, hetgeen uiteraard mogelijk is, dan verzoeken wij u hem/haar eveneens op te geven onder vermelding van zijn/haar persoons- en bedrijfsgegevens.

Wij organiseren elke twee maanden een bijpraatsessie over een onderwerp dat voor u van belang kan zijn. De volgende sessie heeft als thema: bestuurdersaansprakelijkheid zowel in als buiten faillissement. De datum hiervoor volgt nog.

Graag tot ziens op 31 oktober 2019!

Even bijpraten… over de fiscus op bezoek

Donderdag 4 juli 2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur
Even bijpraten… over de fiscus op bezoek. Bij Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen

Menig ondernemer heeft het in zijn leven al één of meerdere keren aan de hand gehad: een boekenonderzoek door de Belastingdienst, die aan de hand van de administratie en ogenschijnlijk onschuldige vragen en verzoeken, de juistheid van de ingediende aangiften komt beoordelen.

Maar weet u eigenlijk wel wat uw rechten en uw plichten bij zo’n boekenonderzoek zijn? Moet u bijvoorbeeld op alle vragen van de inspecteur antwoorden? Mag de inspecteur onbeperkt gegevens uit uw systeem halen? Wat kunnen de consequenties zijn van een boekenonderzoek? En wat kunt u verwachten nu de systemen van de overheid, waaronder die van de Belastingdienst, steeds meer algoritmes gebruiken?

Zomaar wat vragen die mede bepalend kunnen zijn voor een (relatief) feilloos verloop van het boekenonderzoek dan wel een escalatie. Bent u benieuwd naar de antwoorden op deze vragen, dan is deze bijpraatsessie wellicht iets voor u.

Het programma is als volgt:
16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom
17.05 uur presentatie door Hans Wiggers, Richard Beune en Andrea Faber
18.05 uur vragen en discussie
18.30 uur drankje en napraten
19.00 uur sluiting

Wilt u deelnemen aan de bijpraatsessie over de fiscus op bezoek op 4 juli a.s., dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl. Wilt u een introducee meenemen dan verzoeken wij u hem/haar eveneens op te geven onder vermelding van zijn/haar persoons- en bedrijfsgegevens.

Wij organiseren elke twee maanden een bijpraatsessie over een onderwerp dat voor u van belang kan zijn. De exacte datum van de eerstvolgende sessie is nog niet bekend, maar zal naar verwachting in september plaatsvinden. Uiteraard ontvangt u daarover te zijner tijd nadere informatie van ons.

Graag tot ziens op 4 juli 2019!

 

P.S. Deze bijpraatsessie zou plaatsvinden op 6 juni 2019. Helaas is dat door de vakantieperiode niet haalbaar.

Even bijpraten… over algemene voorwaarden

Donderdag 4 april 2019 van 17.00 uur tot 18.30 uur
Bij Wiggers Ross Advocaten en Belastingkundigen

Wie kent ze niet? Algemene voorwaarden komen ondernemers overal tegen. De meeste gebruiken ze ook zelf, soms al jaren, zonder er in de praktijk naar om te kijken. Ze zijn immers bedoeld als er iets goed fout gaat.

De praktijk leert, dat op zo’n moment de voorwaarden niet altijd doen wat een ondernemer er van verwacht. En soms beroept een leverancier zich op algemene voorwaarden, terwijl dat niet kan.

Doe u zaken met consumenten ligt het bovendien weer anders dan als ondernemingen onderling.

Reden om dus in een bijpraatsessie de praktijkkennis van ondernemers wat op te frissen.

Het programma ziet er zo uit:

16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom door Andrea Faber
17.05 uur presentatie door Marja Gockel
17.35 uur vragen en discussie
18.00 uur drankje
18.30 uur sluiting

Wilt u deelnemen op 4 april a.s., dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl. Wilt u een introducee meenemen dan verzoeken wij u hem/haar eveneens op te geven onder vermelding van zijn/haar persoons- en bedrijfsgegevens.

Wij organiseren elke twee maanden een bijpraatsessie over een onderwerp dat voor u van belang is. De volgende sessie staat gepland op donderdag 6 juni 2019 en heeft als thema: De FIOD op bezoek… wat te doen en te laten.

Even bijpraten… over erfrecht en bedrijfsopvolging

Donderdag 21 februari 2019 van 17.00 uur tot 18.30 uur

Even bijpraten… over erfrecht en bedrijfsopvolging. Bij Wiggers Ross Advocaten en Belastingkundigen

Beste relatie,

Ondernemers hebben het vaak te druk om na te denken over hun opvolging. En als er al een meewerkende dochter of zoon is, lijkt de opvolging verzekerd. Wanneer een ondernemer er met zijn accountant over praat, gaat het ook vaak over de fiscale kant: hoe houden we de erfbelasting zo laag mogelijk?

In de aanstaande bijpraatsessie gaat het niet om afschrikwekkende voorbeelden van al te zorgeloze ondernemers. We willen vooral wijzen op de mogelijkheden. Met name regelingen in het BV-recht dat enkele jaren geleden is ingevoerd. Via regelingen in een BV kan een ondernemer veel regelen voor zijn erfgenamen. Een bijzonder soort ‘testament’ dus. Insteek daarbij is de praktijk van u als ondernemer.

We staan ook stil bij de fiscale kanten. Niet voor fiscaal advies, maar wel om te laten zien hoe bij de rechter belastinggeschillen kunnen uitpakken. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het programma ziet er zo uit:

16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom door Rob van de Beeten
17.05 uur presentatie door Rob van de Beeten
17.25 uur presentatie door Andrea Faber
17.45 uur vragenronde
18.00 uur borrel
18.30 uur sluiting

Wilt u deelnemen op 21 februari a.s. aan Even bijpraten… over erfrecht en bedrijfsopvolging? dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl. Wilt u een introducee meenemen dan verzoeken wij u hem/haar eveneens op te geven onder vermelding van zijn/haar persoons- en bedrijfsgegevens.

Wij organiseren elke twee maanden een bijpraatsessie over een onderwerp dat voor u van belang is. De volgende sessie staat gepland op donderdag 4 april 2019 en heeft als thema: algemene voorwaarden.

Samen sterker

Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen te Zevenaar en BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen te Nijmegen gaan de krachten bundelen en met ingang van 1 januari 2019 samen sterker verder als Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen te Zevenaar.

In een wereld waarin afstanden door de digitale snelweg steeds kleiner worden en (daarmee) de kring aan cliënten steeds breder met een grotere diversiteit aan juridische vraagstukken, dient een advocatenkantoor haar cliënten in een breder scala aan specialistische disciplines, civiel én fiscaal, efficiënt bij te staan. Bovendien vereist een wereld waarin processen in een rap tempo veranderen en waarin snel kunnen schakelen dus ook steeds belangrijker wordt, niet alleen vakinhoudelijke deskundigheid, maar ook oog voor die processen. Processen, die bijdragen aan het faciliteren en ondersteunen van de uitdagingen waarmee onze cliënten tegenwoordig worden geconfronteerd. Uitdagingen, die om een snelle beslissing vragen.

Dit gegeven maakt de samenvoeging van onze kantoren een natuurlijke stap op de weg naar de toekomst, wij staan immers samen sterker. Een toekomst waarin wij, Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen, vanaf 1 januari 2019, u met een groter team advocaten nog doelmatiger kunnen bijstaan bij de vraagstukken die u bezighouden.

Wij wensen u een voorspoedig 2019 en zien u graag weer in Zevenaar.

Even bijpraten… over ontslag op staande voet, of niet?

Donderdag 29 november 2018 van 17.00 uur tot 18.30 uur

Bij Wiggers Ross Advocaten en Belastingkundigen

Beste relatie,

In de arbeidsrechtpraktijk zien we steeds minder vaak ontslagen op staande voet. Onder werkgevers (en hun advocaten) leeft de overtuiging dat er, sinds de invoering van de WWZ in 2015, steeds meer risico’s kleven aan een ontslag op staande voet. Maar is dit eigenlijk wel terecht? En wat zijn de alternatieven? Ben ik bij een ontslag op staande voet een vergoeding aan de werknemer verschuldigd?

In de aanstaande bijpraatsessie komen bovenstaande (en nog veel meer) vragen aan bod. Diverse praktijkvoorbeelden zullen aan de hand van een aantal spraakmakende recente zaken worden besproken. Insteek daarbij is de benadering vanuit de praktijk van u als ondernemer. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het programma ziet er zo uit:

16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom door Rob van de Beeten
17.05 uur presentatie door Koen Klaasen
17.25 uur presentatie door Jan Langerhuizen
17.45 uur vragenronde
18.00 uur borrel
18.30 uur sluiting

Wilt u deelnemen op 29 november a.s., dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl. Wilt u een introducee meenemen dan verzoeken wij u hem/haar eveneens op te geven onder vermelding van zijn/haar persoons- en bedrijfsgegevens.

Wij organiseren elke twee maanden een bijpraatsessie over een onderwerp dat voor u van belang is. De volgende sessie staat gepland op donderdag 17 januari 2019 en heeft als thema: erfrecht en bedrijfsopvolging.

Even bijpraten… over erfrecht en bedrijfsopvolging

Update: wegens ziekte geannuleerd

Donderdag 28 juni 2018 om 17.00 uur tot 18.30 uur

Bij Wiggers Ross Advocaten en Belastingkundigen

Beste relatie,

Veel ondernemers komen er niet aan toe na te denken over bedrijfsopvolging. En al helemaal niet wanneer daarbij het begrip ‘erven’ valt. We zijn nu eenmaal liever niet met de dood bezig.

Maar een ondernemer met hart voor de zaak wil ook dat het na hem of haar goed gaat. Wij wijzen graag op de mogelijkheden, vooral door de regelingen die tegenwoordig in een besloten vennootschap zijn toegestaan. Daar zitten natuurlijk belastingkanten aan en die geven we ook aandacht.

Het programma ziet er zo uit:

16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom door Rob van de Beeten
17.05 uur presentatie door Rob van de Beeten
17.25 uur presentatie door Hans Wiggers
17.35 uur vragenronde
18.00 uur borrel
18.30 uur sluiting

Wilt u deelnemen op 28 juni a.s., dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl.

Even bijpraten… over privacy

Donderdag 19 april 2018 om 17.00 uur tot 18.30 uur

Bij Wiggers Ross Advocaten en Belastingkundigen

Beste relatie,

De Europese “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) houdt de gemoederen al een tijdje bezig. Op 25 mei a.s. treedt die verordening ook voor Nederland in werking. Dit is van belang als u gegevens van natuurlijke personen verwerkt.

Wat verandert er voor u als ondernemer?

Wat moet u doen om boetes te voorkomen?

Die twee vragen staan centraal in een bijeenkomst die wij voor u organiseren.

Het antwoord zal voor de meeste van u geruststellend zijn. Maar er zijn ook punten om goed op te letten.

Het programma ziet er zo uit:

16.30 uur inloop, koffie en thee
17.00 uur welkom door Rob van de Beeten en inleiding op het onderwerp
17.05 uur presentatie door Henk Jan Kastein
17.30 uur samenvatting door Rob van de Beeten
17.35 uur vragenronde
18.00 uur borrel
18.30 uur sluiting

We zullen elke twee maanden een bijpraatsessie organiseren over een onderwerp dat voor u van belang is.

Wilt u deelnemen op 19 april a.s., dan graag een e-mailtje aan evenbijpraten@wiggersfaber.nl.

Bijeenkomst Zakendoen in Duitsland

Op 11 mei 2017 organiseren Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen en STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater uit Kleef (D) een gezamenlijke kennisbijeenkomst in Zevenaar. Aan de orde komen in het kader van deze kennissessie vraagstukken zoals het belang van Duitstalige Algemene Voorwaarden, het oprichten van een bedrijf, de financiering van bedrijfsactiviteiten, handelsagenten, het in- en uitlenen van werknemers, de aankoop van vastgoed, bedrijfsovernames en fusies, maar ook om de bescherming van een merk of de omgang met debiteuren.

Vragen en inbreng van deelnemers is zeer gewenst. Heeft u nog een onderwerp dat u graag behandeld wilt zien? Geef dit dan door aan mr. Hans Wiggers.

Programma

19.00 uur  Inloop
19.15 uur  Start lezing
20.15 uur  Napraten en netwerken
21.00 uur  Einde

Locatie

Wiggers Ross Advocaten | Belastingkundigen, Mercurion 20-I te Zevenaar