PARTNERALIMENTATIE

Indien u en uw partner gaan scheiden komt aan de orde of sprake is van behoefte aan partneralimentatie. Zijn u en uw ex in staat om in eigen levensonderhoud te voorzien? Voor de vaststelling van behoefte dient er rekening te worden gehouden met alle relevante omstandigheden. Steeds vaker ontstaat een discussie over de behoefte en de mogelijkheid van ex-partners om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Voor de vaststelling van de draagkracht zijn de inkomsten en uitgaven van belang. Voor ondernemers zijn de jaarrekeningen en fiscale aangiftes relevant.

Partneralimentatie vaststellen is maatwerk. Voor het vaststellen is het belangrijk dat u deskundig advies inschakelt van een specialist. Neemt u contact op met een van de advocaten van Ross Advocaten Belastingkundigen voor advies over wijziging van de alimentatie.

Het is belangrijk dat de partneralimentatie in een beschikking van de rechtbank is opgenomen. Dit geeft een titel. Indien de alimentatieplichtige niet voldoet dan kan met behulp van de beschikking van de rechtbank direct kosteloos het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) worden ingeschakeld voor de inning. Ook kan de deurwaarder worden ingeschakeld. Alleen een advocaat kan een titel bij de rechtbank vragen.

Partneralimentatie wijzigen

Indien wijziging van omstandigheden aanwezig zijn dan kan dit tot gevolg hebben dat het vastgestelde bedrag dient te worden gewijzigd. Wijziging van omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn verlaging of verhoging van het inkomen van een van partijen, werkloos worden, samenwoning , de geboorte van een nieuw kind of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Neemt u voor een deskundig en praktisch advies tijdig contact op met een van onze specialisten voor juridische hulp.

Indexering

Partneralimentatie wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Het indexeringspercentage kunt u terugvinden op de website van het LBIO (www.lbio.nl).

Niet betalen alimentatie

Indien de alimentatie niet (tijdig) wordt voldaan dan kan kosteloos het LBIO worden ingeschakeld. Het LBIO int kosteloos de achterstallige betalingen. Degene die de alimentatie verschuldigd is dient een opslag van 15% aan het LBIO te voldoen.